ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อัมพร แสงมณี (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 16
อีเมล์ : Gung2534@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทนารายเพคเก็จจิง (ไทยแลนด์)จำกัด
ตำแหน่ง : HRD
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมสมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2559,16:27 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.1.93


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล