ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 281 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วาสนา ขำเลิศ (บุญเลี้ยงมา) (วาส)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0813117239
อีเมล์ : wasanakha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.ต.ธนคุณ(วิรัณ) ขำเลิศ (อ๊อด)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0845679707
อีเมล์ : tanakun0326@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ ศิเศรษฐกุล (กานต์ )
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 294/6 ม.3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0810675119
อีเมล์ : www.gan1991-17@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ลดา จันทะรส (มิน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 4 หมู่ 6 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0807355951
อีเมล์ : minnygirl_mm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐเศรษฐ สิงห์คำ (ซ.โซ่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 7 หมู่ 13 สันติพัฒนา ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : bb_bazzer0015@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อำนวย จุนกระโทก (เฮอะ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 25 (ม.3)
ที่อยู่ : 53 หมู่ 13 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราสีมา
เบอร์มือถือ : 0833833508
อีเมล์ : cristiano17ronaldo19@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริวิมล ยุระวงศ์ (พิม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 85 ม.8 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
เบอร์มือถือ : 081-0762993
อีเมล์ : siriwimon_1993@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย วันแก้ว (จอร์ชบุช)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 71 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์มือถือ : 0857544739
อีเมล์ : ita53010211088@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภัสรา ไชยสุวรรณ (เพิร์ธ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 118 หมู่ 6 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
เบอร์มือถือ : 0888212754
อีเมล์ : apatsarachai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ รัตนเพิ่ม (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 23 ม.4 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
เบอร์มือถือ : 0924496673
อีเมล์ : jubjang6533@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา รสกระโทก (เปิ้ล)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 31 หมู่ 9 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0879646890
อีเมล์ : suputtra-ple@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณดี สดกระโทก (สไปรท์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 60ม.1 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0807345246
อีเมล์ : S_pritesi@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม