ดูรายการทีวีย้อนหลัง
ครูวีระยุทธ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์