การเดินทางของทานตะวัน
การเดินทางของทานตะวัน

          วิดิทัศน์ ประมวลภาพการทำงาน กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเสิงสางตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกระทั่งได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่1จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่20ธันวาคม2556เวลา09.00น.อาคารเคียงธาราโรงเรียนเสิงสาง โดยนายสภูษณพงศ์ เครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณะครู-นักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนเสิงสาง ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1“เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่งสรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน”