ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2/2561
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเสิงสางได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนเสิงสาง มีนายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ผอ.ธนวัฒน์ สุขเกษม ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนเสิงสาง การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดวาดภาพนานาชาติ และผู้มีผลงานดีเด่น มอบโล่รางวัลการแข่งขันเนตบอลให้ทางโรงเรียน และชี้แจงระเบียบ การบริหารงาน ผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,15:01   อ่าน 217 ครั้ง