ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผอ.เขต พบเพื่อนครู
วันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ปัญหา  หาแก้ว รักษาราชการแทน ผอ. สพม.31 พร้อมด้วย นายวิลาศ  ดวงเงิน ผอ. โรงเรียนบุญวัฒนา คณะผู้บริหหาร พบปะผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนเสิงสาง กำกับติดตามการดำเนินการ ตามนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,10:41   อ่าน 541 ครั้ง