ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 18 กันยายน 2562 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา เข้านิเทศ ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเสิงสาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,15:49   อ่าน 167 ครั้ง