ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร

ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  3  อัตรา

               ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินค่าจ้าง (โดยใช้งบดำเนินการ)

1. ครูชาวต่างชาติ  จ้างเดือนละ 24,000 – 30,000 บาท จำนวน  3   คน

               2. ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีการศึกษา  2561

(15 พฤษภาคม 2561 - 31 มีนาคม  2562)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,10:22   อ่าน 1286 ครั้ง