ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน เวรยามรักษาความปลอดภัย และนักการภารโรง
1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร    เจ้าหน้าที่สำนักงาน         จำนวน  3  อัตรา  ดังนี้้
      1.1  เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงนวิชาการ
      1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
      1.3  เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

            ค่าตอบแทน   เดือนละ  9,140  บาท
_____________________________________________________________

2.   รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
       2.1  ตำแหน่งนักการภารโรง     จำนวน  1  อัตรา
       2.2  ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย   จำนวน  2  อัตรา

             อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 5,200  บาท
_______________________________________________________________
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2556,09:23   อ่าน 1390 ครั้ง