ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสิงสาง ประกาศรับสมัคร ครู กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเสิงสาง   อำเภอเสิงสาง
จ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ  เดือนละ  9,140  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ  2556
 
ตั้งแต่วันที่   18 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556   ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการ  
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2556,10:02   อ่าน 1156 ครั้ง