ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูธุรการ

 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร    

                       1.1  ตำแหน่งอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนครูธุรการจากเงินงบประมาณ  จำนวน  อัตรา  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                   

1.2  ค่าตอบแทน         เดือนละ  15,000   บาท   

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

2.1       เพศหญิง/ชาย

2.2       มีสัญชาติไทย

2.3       ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  (ไม่จำกัดสาขาวิชา) 

2.4       มีบุคลิกดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ

ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

                2.5  ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ที่ไฟล์ลิงค์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2556,10:16   อ่าน 1565 ครั้ง