ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเสิงสาง เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1

โรงเรียนเสิงสาง รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้น 1 
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ:ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-26  ธันวาคม  2556  ณ  เขื่อนศรีนครินทร์
 อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี 

*******************************

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้กำหนดจัดงานประชุมและนิทรรศการในหัวข้อ:ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ประจำปี 2556  ณ  เขื่อนศรีนครินทร์  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-26  ธันวาคม  2556  รวม 7 วัน  บรรยากาศคึกคักก่อนวันงานตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 มีโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์กว่า 152 โรงเรียน  หลั่งไหลจัดนิทรรศการล่วงหน้าพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอนิทรรศการทั้งที่ผ่านขั้นป้ายพระราชทาน   ขั้นเกียรติบัตร 1 และเกียรติบัตร 2   ทุกบูธพร้อมเพรียงกันถ้วนหน้า ต่างเอ่ยปากสถานที่จัดงานร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ    

โดยที่มาคือ จากความห่วงใยและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  จึงได้ทรงเริ่มงานพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งต่างๆ  ตั้งแต่ปี 2503 โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป  ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อ  ในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)  ดำเนินการอนุรักษ์  พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งแต่ปี 2535  เป็นต้นมา

ปัจจุบัน มีหน่วยงานต่างๆร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. เป็นจำนวนมากกว่า 130 หน่วยงาน  โดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  เฉพาะส่วนของสถานศึกษา หลายโรงเรียนได้สนองพระราชดำริกิจกรรมการปลุกจิตสำนึก ทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.  อาคารเคียงธารา   โรงเรียนเสิงสาง โดยนายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณะครู-นักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเสิงสาง ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ขั้นที่ 1       “ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต  ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน” และทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก 2 ชิ้น ผลงานดอกทานตะวันจากผ้าใยบัว และดอกทานตะวันรังไหมกับเกล็ดปลา พร้อมนำโปงลางร่วมแสดงเวทีกลางของการจัดงานสร้างบรรยากาศของผู้มาร่วมงานอย่างครึกครื้น

นอกจากนี้  ยังมีโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับป้ายพระราชทาน ได้แก่ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ,โรงเรียนเรืองศรีวิทยา,โรงเรียนบ้านหนองแวง, โรงเรียนศรีสุขวิทยา, โรงเรียนบึงพะไล,โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา,โรงเรียนหนองกราดวัฒนา,โรงเรียนคลองไผ่วิทยา,โรงเรียนโชคชัยสามัคคี,โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาและขั้นเกียรติบัตร 1 ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง,โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์,โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ,โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

ทั้งนี้ กำหนดการประชุมวิชาการ มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 20 ธ.ค. 56 เวลา 09.00 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนิน       เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก 

วันเสาร์ที่  ๒๑   ธันวาคม  ๒๕๕๖ การเสวนา “นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”

วันอาทิตย์ที่  ๒๒   ธันวาคม ๒๕๕๖               การเสวนา “งานสนองพระราชดำริ”

วันอาทิตย์ที่  ๒๒   ธันวาคม ๒๕๕๖               การเสวนา “รู้จัก  อนุรักษ์  ใช้ประโยชน์”

วันจันทร์ที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖        บูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  

วันอังคารที่  ๒๔   ธันวาคม ๒๕๕๖        บูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

วันพุธที่  ๒๕   ธันวาคม ๒๕๕๖  บูรณาการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖   ธันวาคม ๒๕๕๖    สรุปการประชุมวิชาการ  ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลกโดย โดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.

           การจัดเวทีวิชาการและนิทรรศการปีนี้  มีโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อปท./อบจ/อบต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี นับว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาเยาวชน  ปี 57  สถานที่จัด จ.นนทบุรี  ปี58  จ.ขอนแก่น  ทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับทุกๆโรงเรียน  และขอเป็นกำลังในการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่เกียรติขั้น 1 และ 2 ตามลำดับต่อไป นะครับ

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,22:57   อ่าน 1868 ครั้ง