ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

การสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 

1.  สอบข้อเขียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 5 วิชา  ได้แก่

คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.  สอบปฏิบัติ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนศิลปะ) วันที่ 30 มีนาคม 2557

เวลา 13.00-15.30 น. (เตรียมดินสอ HB, ดินสอ 6B หรือ EE, ยางลบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนพละ) วันที่ 30 มีนาคม 2557

เวลา 13.00-16.00 น. (เตรียมชุดพละกางเกงวอร์มขายาว รองเท้าผ้าใบ)

3.  สอบสัมภาษณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉพาะผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-50 เพื่อพิจารณาคัดเลือก

นักเรียนเข้าเรียนโปรแกรม EIS* วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.

(ผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์ด้วย)

4.  ประกาศผลสอบ**  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2557 (ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสัมภาษณ์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557 (ครั้งที่ 2 จัดห้องเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557

5.  รายงานตัว/มอบตัว          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557 

ณ  หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง  (นำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 มาด้วย)

6.  ปฐมนิเทศ/เข้าค่ายปรับพื้นฐาน  วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557

7.  เปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ       *  โปรแกรม EIS ชั้น ม.1 เป็นห้องเรียนพิเศษที่เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

นักเรียนจะต้องเรียนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ  โดยครูไทย  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                   **  ตรวจสอบผลการสอบได้ที่ บอร์ดด้านหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเสิงสาง  และ

                   เว็ปไซด์โรงเรียนเสิงสาง  http://www.soengsang.ac.th

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1544 ครั้ง