ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโปรแกรม EIS)

          ให้นักเรียนที่มีผลการสอบลำดับที่ 1 - 52  เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือก เข้าเรียนโปรแกรม EIS ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องโสตทัศณูปกรณ์ อาคาร 4  (ผู้ปกครองเข้าสัมภาษณ์ด้วย)  

          นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 53 – 281  ให้มารายงานตัว และมอบตัว  ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง  (นำระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. 1 มาด้วย)

หมายเหตุ       โปรแกรม EIS ชั้น ม.1 เป็นห้องเรียนพิเศษที่เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

นักเรียนจะต้องเรียนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ  โดยครูไทย  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุ  :      ช่องคะแนน 1    หมายถึง   คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
                   ช่องคะแนน 2    หมายถึง   คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์
                   ช่องคะแนน 3    หมายถึง   คะแนน วิชาภาษาไทย
                   ช่องคะแนน 4    หมายถึง   คะแนน วิขาสังคมศึกษาฯ
                   ช่องคะแนน 5    หมายถึง   คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

ดูผลสอบคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1918 ครั้ง