ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          โรงเรียนเสิงสางมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล/55-ก ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,478,000 บาท  (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
          กำหนดดูสถานที่ในการก่อสร้าง ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. โรงเรียนเสิงสาง

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.00 น  ณ โรงเรียนเสิงสาง (ห้องอำนวยการ) และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมใคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 1145 ครั้ง