ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เลือกเรียนห้องเรียน EIS
โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์  ห้องเรียน EIS  
ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 120.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเสิงสาง
*****************************************************************************************
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกด้านล่างนี้ 
(ใช้คะแนนสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 2480 ครั้ง