ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา คำสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,16:58  อ่าน 1495 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
รายละเอียดผลงาน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.02 KB

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,16:58   อ่าน 1495 ครั้ง