ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลัดดาวรรณ สมานมิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:29  อ่าน 917 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง ระบบบันทึกการประสานงานเหตุฉุกเฉิน (ทั้งเล่ม)
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ

 

          โครงงานระบบบันทึกของศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน รายวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเอาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบันทึกการประสานงานเหตุฉุกเฉิน 

เนื่องจากระบบเดิมที่ใช้อยู่ได้ให้บริการประสานงานเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวซึ่งบางครั้งพบว่าปัญหาในการใช้โทรศัพท์ประสานงานอาจขัดข้องได้ และการจัดเก็บข้อมูลอาจทำได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งข้อมูลอาจเกิดการผิดเพี้ยนได้ ดังนั้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานเหตุฉุกเฉินทั้งผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้งเหตุ ผู้จัดทำจึงได้ทำการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางการบันทึกการประสานงาน โดยระบบนี้ได้เคยมีผู้ทำการพัฒนาไว้แล้ว ผู้จัดทำจึงได้นำระบบนี้มาทำการพัฒนาต่อ ซึ่งระบบใหม่นี้ก็จะดึงเอาส่วนของระบบเดิมที่ใช้งานได้ดีมาใช้ และจะทำการเพิ่มการใช้งานบางส่วนเพื่อให้ระบบนี้สมบูรณ์มากขึ้น  ระบบใหม่นี้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลการประสานงานเหตุฉุกเฉิน จากผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุผ่านระบบบันทึกลงในฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.34 MB
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:29   อ่าน 917 ครั้ง