ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องลำดับและอนุกรม
ชื่ออาจารย์ : นางวลัยรักษ์ อภิเกียรติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2559,11:48  อ่าน 935 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์กับการนำไปใช้
ชื่ออาจารย์ : นายธีรวัฒน์ ดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,16:47  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Unicellular and Multicellular Organisms
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรกนก พากิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,16:20  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ การเขียนจำนวนแทนเลขยกกำลัง1 (เล่มที่ 2)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,16:13  อ่าน 674 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานเทคโนโลยีสารเสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม1 หน่วยที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิสชา ยังกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,15:34  อ่าน 1988 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิดิโอสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,14:59  อ่าน 1483 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างคำในภาษาไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณี อินธิแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,14:46  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เลขยกกำลัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,14:40  อ่าน 1327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ฟีโบนักชี2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายพิน รากกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,11:35  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบวนการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระยุทธ เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2559,10:05  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..