ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ไฟฟ้า-ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2559,16:01  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ไฟฟ้า-ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2559,16:01  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของดอก
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,11:19  อ่าน 760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ์ตูนแอนิเมชั่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาจตะยา นามวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,09:42  อ่าน 1632 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา ชูอิฐจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2557,06:20  อ่าน 7219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น (ชุดที่ 1)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาจตะยา นามวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2557,15:34  อ่าน 1896 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,14:15  อ่าน 1869 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,14:11  อ่าน 1668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ
ชื่ออาจารย์ : นางดารัตน์ โสสีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,13:53  อ่าน 968 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,13:41  อ่าน 1492 ครั้ง
รายละเอียด..