ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,13:28  อ่าน 1516 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาจตะยา นามวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2556,12:45  อ่าน 1507 ครั้ง
รายละเอียด..