ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง