ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง เม.ย-พ.ค 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์